top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι όροι χρησης απορρήτου του οργανισμού "Veneto Insieme" συμμορφώνονται με το GDPR (Regulation (EU) 2016/679)

Για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Έργου «Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας - σε συντομογραφία RaCIP» (το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως "Έργο"), το Veneto Insieme συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εξής.

Οι πληροφορίες μας
Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εταίροι του Έργου.


Ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο συντονιστής του έργου: Società Cooperativa Sociale Consortile, with registered office in Via G. Pullè 21 - 35136 Padova PD, ITALY. Tel +39 049 8901212 – Fiscal Code 01364040285, email info@venetoinsieme.it


Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
-    Το όνομα σας, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου, εάν υπάρχουν.
-    Το φύλο σας.
-    Η εθνικότητα και υπηκοότητά σας.
-    Το επίπεδο εκπαίδευσης σας.
-    Η προσωπική σας εικόνα σε φωτογραφία και βίντεο

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα
Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρούσες πληροφορίες μέσω:
-    συνεντεύξεων οπότε και αποκαλύπτετε σε εμάς τα δεδομένα σας
-    δελτίων ταυτότητας, ή εντύπων όπου αναγράφονται προσωπικά στοιχεία, τα οποία μας   παρουσιάζετε
-    τρίτων, δηλαδή μέσω άλλων εταίρων του έργου, συνόλων που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου, δημόσιων αρχών.

Πώς επεξεργαζομαστε τα δεδομένα σας
-    Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στα έντυπα και τα αρχεία πληροφορικής μας.
-    Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω εικονικών και μη εικονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πληροφορικής, email, εικόνων, βίντεο.
-    Για τους σκοπούς του Έργου, θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους άλλους εταίρους του Έργου και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν στο Έργο.
-    Για τους σκοπούς του Έργου, θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας
-    - Πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με το σκοπό του Έργου.
-    Πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από τις δραστηριότητες του Έργου. 
-    Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις.


Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
Για τους σκοπούς του Έργου:
-    Οι εργαζόμενοι και οι σύμβουλοι της Veneto Insieme, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που παρέχονται από το Έργο. Αυτό περιλαμβάνει: άτομα που κάνουν συνεντεύξεις, μεταφραστές και διαμεσολαβητές, δάσκαλους, εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνικό προσωπικό.
-    τους άλλους εταίρους του Έργου
-    τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο
-    το ευρύ κοινό, μέσω των μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται παραπάνω.

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Αναπτύξαμε διαδικασίες και ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σωστά και δεν χάνονται, καταστρέφονται, παραποιούνται, μέσω φυσικών και τεχνολογικών μέτρων.


Νομιμότητα της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας εμπλέξουμε στο Έργο.
Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνική σας καταγωγή, τις πολιτικές σας απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Θα χειριστούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς του Έργου.
Μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα μόνο εάν μας δώσετε ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία τους.
Θα μπορούσε να συμβεί ότι πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται να τα επεξεργαστούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια του Έργου και στη συνέχεια για το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Έργου και τυχόν σχετικές επακόλουθες δραστηριότητες.


Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο δεδομένων, μπορείτε να:
-    έχετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος·
-    απαιτήσετε να αλλάξουμε λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα.
-    απαιτήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας·
-    ζητήσετε να διαγράψουμε ή να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για σκοπούς επεξεργασίας·
-    φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας ως νομική βάση για την επεξεργασία·
-    αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή (χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση).
-    υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές, δηλαδή στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Piazza di Monte Citorio 12, 00186 Ρώμη, τηλέφωνο +39-06-6967 71, Email urp@gpdp.it,


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τα γραφεία όπως παραπάνω και στο racip@gmail.com
***

bottom of page