top of page
Racip_web_about02-976148dc-c1dd-11eb-9f2

2.1 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για προγράμματα Ιδιωτικής Χορηγίας

Αυτό το έγγραφο επικεντρώνεται στη μελέτη ενός προγράμματος χορηγιών βασισμένο σε υποστήριξη από την κοινότητα, που υλοποιείται από την πλατφόρμα υποστήριξης προσφύγων (PAR), και στη συγκριτική ανάλυση αυτού του μοντέλου (PAR) με άλλες καλές πρακτικές και εμπειρίες στις Ιδιωτικές Χορηγίες.

2.3 Επισκέψεις πεδίου

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα αποτελέσματα και τα διδάγματα των επισκέψεων μελέτης που αποτέλεσαν μέρος του Πακέτου Εργασίας 2 του έργου RaCIP μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022

2.4 Οδηγός για τις Ιδιωτικές Χορηγίες και την Ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο: Διδάγματα από το RaCIP Project (2022)

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα του έργου RaCIP και αποσκοπεί στη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών για τα Προγράμματα Ιδιωτικής Χορηγίας και την ένταξη των μεταναστών μέσω της κοινοτικής υποστήριξης, ώστε να παρέχει πληροφορίες για κατάρτιση και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου.

bottom of page